Materi Pelatihan Pramuka Penggalang

<

 

Gambar pramuka penggalang putri

Gambar pramuka penggalang putri

Pramuka Penggalang adalah sebuah golongan setelah pramuka Siaga. Anggota pramuka penggalang berusia dari 11-15 tahun.
Disebut Pramuka Penggalang karena sesuai dengan kiasan pada masa penggalangan perjuangan bangsa Indonesia, yaitu ketika rakyat Indonesia menggalang dan mempersatukan dirinya untuk mencapai kemerdekaan dengan adanya peristiwa bersejarah yaitu konggres para pemuda Indonesia yang dikenal dengan “Soempah Pemoeda” pada tahun 1928 dan kini menjadi “Sumpah Pemuda”.
Satuan terkecil dalam Pramuka Penggalang disebut Regu dan Kesatuan dari beberapa Regu disebut Pasukan. Setiap Regu beranggotakan 5-10 orang Pramuka Penggalang dan dipimpin oleh seorang Pemimpin regu ( Pinru ) yang dipilih oleh anggota regunya sendiri.
Masing-masing Pemimpin Regu ini nanti akan memilih satu orang dari mereka yang akan menjadi Pemimpin regu Utama yang disebut Pratama dan Pasukan yang terdiri dari beberapa regu tersebut yang dipimpin oleh seorang Pratama.

 • Untuk Materi Pramuka penggalang terdiri dari tiga tingkatan, tingkatan tersebut yaitu:
  1.Penggalang Ramu
  2.Penggalang Rakit
  3.Penggalang Terap
Gambar pramuka penggalang putra

Gambar pramuka penggalang putra

Setiap anggota Penggalang yang telah menyelesaikan SKU ( Syarat Kecakapan Umum ) berhak mengenakan TKU ( Tanda Kecakapan Umum ) sesuai tingkatannya yang dikenakan pada lengan baju sebelah kiri dibawah tanda barung berwarna dasar merah. Tanda Kecakapan Umum untuk Penggalang berbentuk sebuah janur yang terlipat dua dengan gambar manggar yaitu nama bunga pohon kelapa.

Kode Kehormatan bagi Pramuka penggalang, terdiri atas:

1. Trisatya, yang berbunyi:

 • Demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh, Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan pancasila.
 • Menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat.
 • Menepati Dasadarma.

2. Dasadarma pramuka
Ketentuan moral yang disebut Dasadarma, berbunyi:

 • Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 • Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia.
 • Patriot yang sopan dan kesatria.
 • Patuh dan suka bermusyawarah.
 • Rela menolong dan tabah.
 • Rajin, trampil dan gembira.
 • Hemat, cermat dan bersahaja.
 • Disiplin, berani dan setia.
 • Bertanggungjawab dan dapat dipercaya.
 • Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan.

Demikian sedikit ringkasan untuk materi pramuka penggalang semoga dapat menambah ilmu untuk para pembaca, dan menjadikan para pramuka yang berilmu dan bermanfaat